Πλανητική  Υγεία και Ανθρώπινη Υγεία

Από τις επιπτώσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση θα είναι στην ανθρώπινη υγεία.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τα επίπεδα όζον στο έδαφος και τα σωματίδια (ΡΜ) είναι συνηθισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το όζον δεν εκπέμπεται απευθείας αλλά σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις μεταξύ οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων. Οι εκπομπές όζοντος προέρχονται από μια ποικιλία ανθρώπινων πηγών, όπως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και τα οχήματα με κινητήρα, καθώς και από φυσικές πηγές, όπως τα δάση και οι πυρκαγιές. Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση σε αυτούς τους ρύπους έχει ως αποτέλεσμα δυσμενείς αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων θανάτων, επισκέψεις σε νοσοκομεία και σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών, την επιδεινωση άσθματος και αναπνοής. Ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο φαινόμενο του όζοντος. Ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων καταδεικνύει ότι οι επιβλαβείς επιδράσεις των βραχυπρόθεσμων εκθέσεων στο όζον του εδάφους ποικίλλουν ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, συγκεκριμένα τη θερμοκρασία. (πηγή)

Τα μικροσκοπικά υγρά ή στερεά σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα είναι γνωστά ως αερολύματα ή σωματίδια (PM). Τα PM περιλαμβάνουν πολλά διαφορετικά χημικά συστατικά, όπως θειικό, νιτρικό, οργανικό και μαύρο άνθρακα, και ορυκτή σκόνη. Σε αντίθεση με το όζον, τα ΡΜ μπορούν είτε να εκπέμπονται απευθείας είτε να σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα σωματίδια είναι αρκετά μικρά για να εισπνευσθούν βαθιά και η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου θανάτου, των μη θανατηφόρων καρδιακών προσβολών και των δυσμενών γεννητικών αποτελεσμάτων. 

https://nca2018.globalchange.gov/chapter/13/

https://www.drkarafitzgerald.com/2019/07/02/climate-change-series-part-1-planetary-health-equals-personal-health/?mc_cid=b372fb4cb5&mc_eid=bfd3632179