Δε χρειαζόμαστε κρέας, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.

2021-11-25

Στην πραγματικότητα έχουμε καλύτερη υγεία χωρίς αυτό ή όταν καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες.

 Η κοινότητα των Αντβεντιστών στη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνιας αναδεικνύει μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθή πάνω σε αυτούς ότι οι χορτοφαγικές, αυστηρά φυτοφαγικές ή χαμηλές σε κρέας διατροφές συνδέονται σημαντικά με καλύτερη ποιότητα ζωής και μακροζωία. 

Έχουμε πλέον ύψιστης ποιότητας επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη, θεραπεία και αντιστροφή μη μεταδιδομένων ασθενειών με την υιοθέτηση ενός φυτοφαγικού διατροφικού μοντέλου και με αλλαγές στο τρόπο ζωής. 

Πολλές ανέκδοτες ιστορίες, θέτουν τις βάσεις για ένα αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο για το θεραπευτικό ρόλο της φυτοφαγίας. Οι τοποθετήσεις διεθνών φορέων πληθαίνουν, ενώ παράλληλα ο τομέας τής περιβαλλοντικής έρευνας έρχεται να υποστηρίξει τα οφέλη της φυτοφαγίας στο περιβάλλον και τη κλιματική κρίση που διανύουμε.

Η βιομηχανία κρέατος, μέσα από τα εργοστάσιά της εξαντλεί τους φυσικούς πόρους, καθιστώντας την ένα από τους πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον τομείς.Το ιδανικό θα ήταν όλοι να υιοθετήσουν τη φυτοφαγία, αλλά η απαλλαγή μας από τα ζωικά προϊόντα, τα οποία είναι ριζωμένα για τα καλά στην ελληνική κουλτούρα είναι δύσκολη. Δύσκολη, αλλά θα αποφέρει πολλά οικολογικά οφέλη, όπως λιγότερη ρύπανση υδάτων, αέρα και εδάφους, λιγότερη καταστροφή σε οικοτόπους άγριας πανίδας, λιγότερη χρήση γεωργικών υδάτων και λιγότερη παραγωγή αερίων. Η όποια μείωση κατανάλωσης κρέατος θα επιφέρει και τη μειωμένη παραγωγή κρέατος. 


Δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι το κρέας συνδέεται με μακροβιότητα και αντιστροφή ασθενειών. Το κρέας ποτέ δεν ήταν το βασικό μέρος του πιάτου μας. Ήταν τα φυτικά τρόφιμα και συνεχίζουν να είναι. Όσον αφορά δε στα γαλακτοκομικά, δεν υφίσταται καμία βιολογική ανάγκη στη διατροφή μας από  εκκρίσεις κάποιου άλλου ζώου, ασχέτως με το γεγονός ότι οι γαλακτοβιομηχανία μας έπεισε για το αντίθετο.


Εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για την ατομική, κοινωνική και πλανητική υγεία.


PMID: 29025793