Τι είναι το Neu5Gc, το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στο βόειο γάλα και στα θηλαστικά;

2021-08-05

Από τα στοιχεία που έγινε η σύνδεση με τη καρκινογένεση ήταν το heme (αίμη), οι Ν-νιτροζό ενώσεις (NOCs), οι ετεροκυκλικές αμίνες (HCAs), το Ν-γλυκολυλεναραμινικό οξύ (Neu5Gc) και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs).

Το Neu5Gc είναι ένα οξείδιο του πυριτίου που βρίσκεται σε αφθονία στο βόειο γάλα και σε θηλαστικά ζώα, όπως το αρνί, το χοιρινό και το βόειο κρέας.

Δεν μπορεί να συντεθεί σε ανθρώπους ή φυτά και η παρουσία του στα ψάρια και κοτόπουλο είναι αμελητέα. Η διατροφική πρόσληψη του μέσω του κρέατος είναι η μόνη πηγή του Neu5Gc για τους ανθρώπους, καθώς, σε αντίθεση με άλλα σπονδυλωτά ζώα, το γονίδιο CMAH που κωδικοποιεί το ένζυμο που απαιτείται για τη σύνθεση του Neu5Gc έχει μεταλλαχθεί μη αναστρέψιμα.  

Έχει ειπωθεί η εικασία ότι το Neu5Gc αποτελεί παράγοντα για τη συμβολή του κόκκινου κρέατος στη καρκινογένεση, λόγω τ' ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δε συνθέτει το δικό του Neu5Gc. Ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα άλλων ζώων αναγνωρίζει το φυσικώς συντεθειμένο Neu5Gc στην επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων, το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα δεν αναγνωρίζει τη γλυκάνη και την αντιμετωπίζει ως ξένο σωματίδιο, προκαλώντας μια ανοσοαπόκριση των anti-Neu5Gc αντισωμάτων.


Ενώ όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, o ρόλος του Neu5Gc στη καρκινογένεση του παχέος εντέρου φαίνεται εύλογος, για τώρα δεν υπάρχουν αρκετά επιδημιολογικά δεδομένα για να επιβεβαιωθεί ο ρόλος του.